Cenník odpadů k recyklaci

platný od 1.2.2024
Kód odpadu Popis odpadu Cena bez DPH Cena s DPH 21%
170101 Beton 150,-Kč/t  182,-Kč/t 
170101 Železobeton 400,-Kč/t  484,-Kč/t 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel…  200,-Kč/t 242,-Kč/t 
170504 Zemina a kamení  400,-Kč/t 484,-Kč/t 
170508 Štěrk ze ležezničního svršku    
170302 Asfalt  150,-Kč/t  182,-Kč/t 
170201 Dřevo 340,-Kč/t  411,-Kč/t 
170201 Pařezy 540,-Kč/t  653,-Kč/t 
  Suť s nežádoucí příměsí 3.500,-Kč/t  4.235,-Kč/t 

Prodej recyklovaného kameniva

platný od 1.2.2024
250,-Kč/t
Frakce Popis kameniva Cena bez DPH Cena s DPH 21%
0 - 16 Beton    303,-Kč/t
16 - 32 Beton    
32 - 90  Beton    
0 - 90 Beton 250,-Kč/t  303,-Kč/t 
0 - 90 Cihly  50,-Kč/t 61,-Kč/t 
0 - 16 Asfalt    
0 - 90 Asfalt 200,-Kč/t  242,-Kč/t 
0 - 16 Zásypový písek - pískovec 200,-Kč/t  242,-Kč/t 
0 - 32  Pískovec    
32 - 90  Pískovec    
0 - 16  Zemina tříděná  200,-Kč/t 242,-Kč/t 
0 - 16 Zemina obohacená pískem 1/1    

Recyklační centrum

Přijímání veškerých stavebních materiálů, které následně recyklujeme. Prodej tříděné zeminy a různých frakcí recyklátů pro stavební činnost.

Šádek Jakub

váha výkup, info ceny, eko. likvidace, odtahy vozidel

+420 602 206 365


Cvačka Robert

demolice objektů

+420 603 543 144


Terela Robert

technické záležitosti

+420 733 751 761