Demolice objektů

Provádění demolice veškerých staveb včetně likvidace odpadu. Speciální demolice s výskytem azbestu a jiných nebezpečných materiálů.