Nakládání s odpady

Odvoz a ekologická likvidace nebezpečných odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, zpracování ročního hlášení o produkci odpadů.

Šádek Jakub

váha výkup, info ceny, eko. likvidace, odtahy vozidel

+420 602 206 365


Cvačka Robert

demolice objektů

+420 603 543 144


Terela Robert

technické záležitosti

+420 733 751 761