Příjem odpadů k recyklaci Včetně DPH (21%)/t
170101 Beton 156,-Kč
170101 železobeton 362,-Kč
170107 Směs-(cihly,tašky,pálené prvky,..) 204,-Kč
170302 Asfalt bez dehtu (potř.doklad o provedené zkoušce) 156,-Kč 
Stavební suť s nežádoucí příměsí 4235,-Kč
170201 dřevo, 200201 biolog.rozl.odpad 363,-Kč
170504 zemina a kamení 350,-Kč